ทรัพยากรชีวภาพพืช

คอแลน หมักแวว มะแงว หมักงาน มะแงะ ลิ้นจี่ป่า

ชื่อท้องถิ่น:คอแลน หมักแวว มะแงว หมักงาน มะแงะ ลิ้นจี่ป่า
ชื่อสามัญ:คอลั้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Nephelium hypoleucum
ชื่อวงศ์:Sapindaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

คอแลนเป็นไม้ต้น สูงถึง 36 . เปลือกเรียบ หรือร่อนเป็นสะเก็ดใหญ่ สีน้ำตาลเทา มีช่องระบายอากาศ

ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 12(3) คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเยื้องกัน แผ่นใบย่อยรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 210 ซม. ยาว 420 ซม. ปลายป้าน ถึงแหลม หรือเรียวแหลม โคนแหลม ถึงป้าน ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน

ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อยาวถึง 12 ซม.

ผล รูปกลม ถึงรูปกลมรี กว้าง 1.53 ซม. ยาว 2.54 ซม. เปลือกเป็นตุ่มยาวคล้ายหนามอ่อนปลายแหลมทั่วทั้งผล เมื่อสุกสีเหลือง สีส้ม หรือสีชมพู เมล็ดมีเยื่อหุ้ม

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เนื้อไม้   ใช้ก่อสร้าง  ทำเครื่องมือการเกษตร ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้ รสเปรี้ยวอมหวาน 
แหล่งที่พบ:คอแลนมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม–ธันวาคม
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.biogang.net/content
คำช่วยค้นหา(keyword): คอแลน
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:5/5/2010 9:30:37 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:3/2/2011 12:30:05 PM
จำนวน view:3451 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด