ทรัพยากรชีวภาพพืช

ผักบุ้งจีน

ชื่อท้องถิ่น:ผักบุ้งจีน
ชื่อสามัญ:ผักบุ้งจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:-
ลักษณะพืช:-
ปริมาณที่พบ:
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:บริเวณบ้าน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/15/2010 3:51:54 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:956 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด