ทรัพยากรชีวภาพพืช

เห็ดขอน

ชื่อท้องถิ่น:เห็ดขอน
ชื่อสามัญ:เห็ดขอน
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:อื่นๆ
ลักษณะพืช: 
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้ส่วนอื่นๆ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์: 
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์: 
แหล่งที่พบ:ป่าเต็งรัง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม: 
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อาภรณ์ คันธะมาลา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/30/2011 11:14:25 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:527 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด