ทรัพยากรชีวภาพพืช

ผักเป็ดไทย

ชื่อท้องถิ่น:ผักเป็ดไทย
ชื่อสามัญ:mukunuwenna
ชื่อวิทยาศาสตร์:Ahernanthera sessilis DC.
ชื่อวงศ์:Amaranthaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:ต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง หรืออาจจะเลื้อยแล้วแต่สภาพแวดล้อม ตามข้อของต้น
จะ มีรากขึ้น ลำต้นสูงประมาณ 0.5-3 ฟุต มีทั้งสีแดง สีขาวอมเขียว
         ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวจะออกตามข้อของต้น ซึ่งลักษณะของใบและขนาดของใบนั้น จะไม่เหมือน
กันและ ไม่เท่ากัน มันจะขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย จะมีทั้งแบบใบแคบยาวเรียวแหลม ปลายแหลม
ปลายมน และไข่กลับ ถ้าดินที่ปลูกแห้งแล้งใบจะเล็ก ถ้าแฉะใบก็จะใหญ่สมบูรณ์ ใบมีสีเขียว ก้านใบ
สั้นมาก ประมาณ 1-5 มม.
         ดอก ออกเป็นช่อกลมๆ อยู่ตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 0.5-1 ซม. ไม่มีก้านดอกแต่เมื่อดอกร่วงโรย
ไปจะดูเหมือนกับมีก้านดอก ดอกสีขาวหรือม่วงแดงมี 5 กลีบ ในแต่ละดอกมีใบประดับเป็นเยื่อบางๆ
สีขาว 2 อัน
         ผล ผลมีรูปร่างคล้ายรูปไต แต่มีขนาดเล็กมากกว้าง 2 มม. ยาว 3 มม. ซึ่งผลนี้จะร่วงโรยพร้อม
กับกลีบดอก
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ยอดและใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้
 สรรพคุณ ลำต้นและใบ แก้พิษงู ทั้ง ๕ แก้ไข้ ขับน้ำนม พอกแผล ฟอกโลหิต แก้ประจำเดือนขัดข้อง บำรุงโลหิต แก้ปวดเอว แก้ท้องเสีย รักษาโรคบิด แก้ท้องร่วง เป็นยาลดไข้
แหล่งที่พบ:ป่าชุมชนบ้านลำในใต้
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ได้ตลอดทั้งปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): ผักเป็ดไทย
ผู้บันทึกข้อมูล:สมมาตร นิ่มวุ่น
วันที่บันทึกข้อมูล:7/28/2011 3:29:32 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1894 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด