ทรัพยากรชีวภาพพืช

บวบหอม

ชื่อท้องถิ่น:บวบหอม
ชื่อสามัญ:บวบหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์:Luffa cylindrical (Linn.) M.J Roem
ชื่อวงศ์:CUCURBITACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:-
ลักษณะพืช:-
ปริมาณที่พบ:
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:สปก.,บริเวณบ้าน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/15/2010 3:51:54 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:470 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด