ทรัพยากรชีวภาพพืช

กระดุมใบ ชากรูด (ภาคใต้) ตาฉี่โพ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักกระสัง (ภาคกลาง) ผักกูด (เพชรบุรี) ผักราชวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) ผักสังเขา (สุราษฎร์ธานี) ผักฮากกล้วย (ภาคเหนือ)

ชื่อท้องถิ่น:กระดุมใบ ชากรูด (ภาคใต้) ตาฉี่โพ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักกระสัง (ภาคกลาง) ผักกูด (เพชรบุรี) ผักราชวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) ผักสังเขา (สุราษฎร์ธานี) ผักฮากกล้วย (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ:Buttonweed, Irongrass
ชื่อวิทยาศาสตร์:Borreria laevis (L.) Griseb.
ชื่อวงศ์:Rubiaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:หญ้า
ลักษณะพืช:พืชล้มลุก ต้นมีขนาดเล็กสูงประมาณ 10-20 ซม. ลำต้นและใบมีสีเขียวใส ลำต้นเปราะหักง่าย ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากลำต้นในลักษณะตรงข้าม ใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อ ตามปลายยอด ช่อดอกมีสีเขียวอ่อนหรือสีครีม
พบขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในแปลงผัก ในสวนและตามสนามหญ้า บริเวณบ้าน ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้ส่วนอื่นๆ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ทุกภาค
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูตลอด
แหล่งที่มาของข้อมูล:ข้อมูลวัชพืช : วัชพืชในประเทศไทย , ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2536
คำช่วยค้นหา(keyword): กระดุมใบ
ผู้บันทึกข้อมูล:พิศมัย พรมรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/21/2011 12:32:07 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1434 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด