ทรัพยากรชีวภาพพืช

หัวใจม่วง

ชื่อท้องถิ่น:หัวใจม่วง
ชื่อสามัญ: Purple heart, Purple tradescantia
ชื่อวิทยาศาสตร์:Tradescantia pallida (Rose)
ชื่อวงศ์:Commelinaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:

ลักษณะ:
 
สูงไม่เกิน 30  เซนติเมตร รูปทรงแผ่เลื้อย  ใบรูปหอกเรียวยาวและลำต้นมีสีม่วงมีขนเล็กๆ
ดอก มีสีชมพูอ่อน มีกลีบดอก 3  กลีบ ออกดอกตามข้อและส่วนยอด
ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด  ชอบแสงปานกลาง - มาก การใช้งาน นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง
ใบสีม่วงสดใช้ปลูกตัดกับ  ไม้ที่มีใบเหลืองสด  การเจริญเติบโตเร็วควรมั่นตกแต่ง
ทำให้ได้รูปทรงที่สวยงามสม่ำเสมอ
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:แยกหัว เหง้า ปลูกได้เลย
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ปลูกประดับบ้าน
แหล่งที่พบ:ชุมชนตำบลปางสวรรค์
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.shc.ac.th/learning/botanical-garden/246.htm
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:เมฤดี คำธรรม
วันที่บันทึกข้อมูล:7/11/2011 2:39:49 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/29/2011 10:00:01 AM
จำนวน view:1730 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด