ทรัพยากรชีวภาพพืช

ว่านช้างผสมโขลง (พญาเทครัว)

ชื่อท้องถิ่น:ว่านช้างผสมโขลง (พญาเทครัว)
ชื่อสามัญ:ว่านช้างผสมโขลง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Chang Pa Som Khlong,Eulophia graminea
ชื่อวงศ์:ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:อื่นๆ
ลักษณะพืช:

ลักษณะ  ต้นว่านเป็นหัวเหมือนดั่งหน่อไม้แรกแทงหน่อ แต่ไม่มีก้านหุ้มแบบหน่อไม้  หัวเหมือนหัวหอม  สีของหัวมีสีเขียวสด  ใบมีสีเขียวอ่อน  ยาวเรียวดั่งใบแขวกน้ำหรือใบว่านน้ำ มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย มองดูก็คล้ายกับใบข้าวกาบใบแต่ละใบจะหลุดหล่นไปเมื่อว่านขยายตัวเต็มที่  และได้ฤดูออกดอก  ดอกจะมีสีเขียวแก่  ปากดอกมีหยักตั้งขึ้นเล็กน้อย  เป็นสีขาวสลับด้วยลายสีม่วงเป็นขีดๆ  ก้านช่อดอกตั้งตรง  ช่อหนึ่งมีหลายดอก  และแต่ละดอกจะบานจากล่างไปหาบนตามลำดับ  การขยายพันธุ์  กระทำโดยการแยกหน่อไปปลูก  ซึ่งหน่อนี้จะแทงออกตามข้อของหัวว่านด้วยการแตกตัวไปทางข้างๆ

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้ส่วนอื่นๆ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:

วิธีการปลูก    ใช้หน่อแยกปลูก โดยดึงหน่อให้แยกจากต้นเดิมแล้วหากกระถางดินขนาดใหญ่กว่าหัวว่านสามเท่า เอาดินร่วนปนทรายหรือปนหินเล็กๆ  อิฐหักๆก็ได้ใส่ลงไปเล็กน้อย  เอามือรวบรากว่านใส่ลงไปในกระถางให้ลงลึกๆแล้วเอาดินที่เตรียมไว้กลบรากให้มิด  แต่อย่าให้หน่อว่านฝังลงไปในดินมากนัก  ว่านจะเจริญงอกงามดี  รดน้ำอย่าให้แฉะให้อยู่ในที่ร่มรำไร  เลี้ยงง่ายมาก  และเจริญรวดเร็วยิ่งนักหากจะนำมาไว้ในห้องรับแขกหรือในห้องพระฤาห้องนอนก็ได้  เมื่อเวลาใบงอกเต็มที่จะดูงามตาว่านชนิดนี้ใบจะเรียงขึ้นเป็นชั้นๆปลายใบเรียวโค้งลงนิดๆสีเขียวอ่อนของใบจะตัดกับสีของหัวว่านน่าชมยิ่ง

การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

สรรพคุณทางยา   หัวว่านหรือชิ้นว่านหากตำให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำปูนใส  หรือน้ำซาวเข้าพอกฝีหัวเดียวชะงัดยิ่งนักหญิงใดเป็นฝีที่นมทั้งสองข้าง  หากใช้ว่านนี้พอกไว้ฝีจะแห้งเหือดในไม่ช้า และใช้แก้ฝีได้ทุกชนิด

แหล่งที่พบ:ป่าคลองปอม,ป่าเทือกเข้าแก้ว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ชิ้นว่านหรือหัวว่าน  ใช้ติดตัวเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม   เข้าสมาคมได้ทุกหนทุกแห่ง  และจะไปทำกิจกรรมใดๆ ก็มักจะได้รับผลสำเร็จ  เกิดความดี  มีชัยชนะทุกสถานทำมาค้าขายได้ลาภผลสมดังปรารถนาแลหากจะทำให้เกิดเสน่ห์ทางนักเลงชู้สาว  ท่านให้เขียนชื่อของผู้ที่เราจะไปติดต่อลงในชิ้นว่าน  แล้วเอามาตำให้ละเอียดโรยใส่ให้ผู้นั้นกิน  จะทำให้หลงรักยิ่งนักแล
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:4/15/2011 11:14:06 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:5521 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด