ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นเทียนทอง

ชื่อท้องถิ่น:ต้นเทียนทอง
ชื่อสามัญ:Golden dewdrop , Sky flower , Pigeon berry
ชื่อวิทยาศาสตร์:Duranta erecta L.
ชื่อวงศ์:VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน  สูงประมาณ 3 เมตร ใบและดอกเด่นสะดุดตา ตอบสนองต่อแสงดีมาก นิยมปลูกเป็นไม้สวนกลางแจ้งสามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการได้

ใบ
: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง

ดอก
: ออกดอกเป็นช่อ ยอดกิ่ง ดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วง  โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ผล  : ผลสด รูปกลม ขนาด 0.5-0.8 เซนติเมตร สีเหลือง มีเมล็ด 1 เมล็ด
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การขยายพันธุ์สามารถทำได้ 3 วิธีคือ
1.เพาะเมล็ด นำเมล็ดสุกสีเหลืองมาเพาะได้เลย
2.การตอนกิ่ง วิธีการตอนกิ่งเหมือนกับการตอนต้นไม้ทั่วไป
3.การปักชำกิ่ง นิยมมากที่สุด เพาะสะดวกและได้ต้นเร็วกว่า วิธีการ ตัดกิ่งส่วนยอดยาวประมาณ 4-5 นิ้ว เด็ดใบออกบ้าง ปักชำในกระถางหรือถุงดำหรือกะบะเพาะ วัสดุเพาะใช้ดินร่วนปนทราย หรือใช้ดินผสมขุยมะพร้าว หรือใช้ขี้เถ้าแกลบ(เก่า) นำกิ่งยอดปักชำในวัสดุเพาะ ลึกประมาณ 1-2นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ถ้าให้ชัวร์ ใช้โฮนโมนเร่งรากช่วยด้วยจะออกราก 100% ประมาณ 15-30 วันก็จะออกรากและแตกยอดใหม่ออกมาครับ ช่วงแรกใช้ปุ๋ยยูเรีย รดบางๆเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวน หรือบริเวณที่ต้องการแนวเป็นรั้ว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น ๆ ทำให้สนามหรือสวนดูสวยงาม เป็นสัดส่วน และ มักนิยมปลูกเป็นไม้ถุง จำหน่ายได้ง่าย เป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ชอบน้ำหรือความชื้นสูง
แหล่งที่พบ:ชุมชนท่าชะมวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:       เมล็ด เมื่อรับประทานเข้าไป ถ้าเป็นเด็ก ทำให้เด็กเป็นไข้ ม่านตาขยาย ชีพจรเต้นเร็ว ชักและตายได้ เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฉนั้นควรระวังอย่าให้เด็ก รับประทานเมล็ดเข้าไป

ส่วนที่เป็นพิษ โปรตีนในเนื้อเมล็ดที่เป็นพิษ ถ้าไม่กัดหรือเคี้ยวเมล็ดให้แตก ก็ไม่เป็นอันตราย
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): เทียน
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:4/12/2011 4:44:20 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:27511 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด