ทรัพยากรชีวภาพพืช

หมากเหลือง

ชื่อท้องถิ่น:หมากเหลือง
ชื่อสามัญ:Yallow palm
ชื่อวิทยาศาสตร์:Chrysalidocarpus lutescens.
ชื่อวงศ์:Palmae (Arecaceae)
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:หมากเหลืองเป็นปาล์มทรงพุ่มสวย ที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน กอหนึ่งจะมีประมาณ 6 - 12 ต้น สูงประมาณ 25 - 30 ฟุตลำต้นมีข้อปล้องโค้งออกจากโคนกอ แลดูสวยงามยิ่ง ใบเป็นใบรูปขนนก ทางใบยาว 6 - 8 ฟุต กาบใบจะ ห่อหุ้มลำต้นไว้ หมากเหลืองเป็นปาล์มที่ได้รับความนิยม นำมาตกแต่ง ประดับประดาตามสถานที่เป็นอย่าง มาก เพราะความสวยงามและมีรูปร่างที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป นิยมปลูกลงกระถางในอาคาร หรือปลูกเป็นฉากกั้น มุมอาคาร 
สีดอก [Flower Color] : สีขาว
ใบ (Foliage) : ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวอ่อน กาบใบสีเหลืองจนถึงทางใบ
ผล (Fruit) : ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจำนวนมาก ทรงกลมรี ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลแก่สี เหลืองส้มและเปลี่ยนเป็นสีม่วงแก่เกือบดำ
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด หรือ การแยกหน่อ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับอาคาร บ้านเรือน
แหล่งที่พบ:ชุมชนท่าชะมวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): สรรพคุณสมุนไพน
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:4/9/2011 1:30:22 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:5750 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด