ทรัพยากรชีวภาพพืช

ปาล์มน้ำมัน หรือ มะพร้าวลิง หรือ หมากมัน

ชื่อท้องถิ่น:ปาล์มน้ำมัน หรือ มะพร้าวลิง หรือ หมากมัน
ชื่อสามัญ:Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์:Elaeis guineensis Jacq
ชื่อวงศ์:Palmae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:ลักษณะปาล์มน้ำมัน  เป็นปาล์มลำต้นเดี่ยวสูงประมาณ 10 เมตร ลำต้นเรียงอัดแน่นด้วยกาบใบเป็นปาล์มที่ชอบแสงมากชอบความชื้นปานกลางลำต้นอ่อนจะมีหนามที่โคนใบจะออกดอกที่กาลใบและติดผลเมื่อมีอายุ 3-6 ปี ทว่ากว่าจะออกดอกนั้นใช้เวลานานมาก เมื่อออกดอกและให้ผลแล้วต้นก็จะตายไป ผลอัดแน่นจะ  มีเปลือกสีน้ำตาลออกดำที่ขั้วจะมีสีเหลืองส้ม จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย เพราะน้ำมันปาล์ม มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทนแล้ง ทนเค็ม เหมาะกับการปลูกในพื้นขนาดใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:
การปลูกปาล์มน้ำมันเริ่มต้นด้วยการนำเมล็ดมาเพาะในถุงให้งอกเป็นต้นกล้า   อายุต้นกล้าที่ใช้ปลูก อายุที่เหมาะสมคือ 10 - 12 เดือน จะระยะเวลาปลูกอยู่ช่วงฤดูฝนเพราะเป็นปัจจัยสำคัญ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  การเตรียมการในเรือนเพาะชำ ก่อนย้ายปลูกให้น้ำต้นกล้าปาล์มก่อนจะนำลงปลูก และพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลง คัดต้นกล้าผิดปกติออก  ลักษณะหลุมปลูก ขนาดของหลุม 45 x 45 x 35 รูปทางเป็นรูปตัวยู วิธีการชุดหลุมดินชั้นบน และชั้นล่างแยกกัน และตากหลุมประมาณ 10 วัน การขนย้ายต้นปาล์มน้ำมัน ควรใช้รถบรรทุก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน และคำนึงถึงความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายด้วย   สิ่งสำคัญการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม ควรใช้ร๊อกฟอสเฟตอัตรา 250 กรัมต่อหลุม  ก่อนนำต้นกล้าลงปลูก ควรคลุกเคล้าดินกับปุ๋ย เพื่อป้องกันการสัมผัสของรากโดยตรง ใส่ดินลงไปในหลุมโดยใช้ดินชั้นบนลงไปก่อน และอัดให้แน่นเพื่อป้องกันลมพัดแรง การตรวจแปลงหลังจากปลูก ต้นกล้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ถ้าตรวจพบควรแก้ไขทันที  โดยการปลูกซ่อม ควรทำภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

การใช้ประโยชน์

1. น้ำมันปรุงอาหาร
2. มา
การีนหรือเนยเทียม
3. น้ำ
มันสำหรับทอด (Frying Fat)
4. เนย
ขาว
5. น้ำ
มันปาล์มเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated Palm Oil)
6. นม
ข้นหวาน
7. ไอศ
ครีม
8. ครีม
เทียมและนมเทียม
9. กรด
ไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid Distilled PEAD)
10. สบู่ น้ำ
มันปาลืมสามารถนำมาใช้ผลิตสบู่ได้ ทั้งสบู่ฟอกร่างกายและสบู่ซักล้าง การทำสบู่มีหลายสูตร ยกตัวอย่างสูตรทำสบู่ฟอกร่างกายสูตรหนึ่งใช้ปาล์มสเตียรีนร้อยละ 40 น้ำมันปาล์มร้อยละ 40 และใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวร้อยละ 10

แหล่งที่พบ:ชุมชนท่าชะมวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

1 จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขาย เพราะจะถูกตัดราคา
2 จะ
ต้องไม่ปล่อยให้ผลสุกคาต้นเกินไป
3 ต้อง
เก็บผลปาล์มร่วงบนพื้นให้หมด
4 ต้อง
ไม่ทำให้ผลปาล์มที่เก็บเกี่ยวมีบาดแผล
5 ต้อง
คัดเลือกทะลายเปล่าหรือเขย่าผลที่มีอยู่น้อยออกแล้วทิ้งทะลายเปล่าไป
6 ตัด
ขั้วทะลายให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
7 ต้อง
ทำความสะดวกผลปาล์มที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปน
8 ต้อง
รีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงานโดยไม่ชักช้า

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): สมุนไพร
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:4/9/2011 12:16:04 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:4/9/2011 12:53:43 PM
จำนวน view:783 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด