ทรัพยากรชีวภาพพืช

กล้วยกุ้งเขียว

ชื่อท้องถิ่น:กล้วยกุ้งเขียว
ชื่อสามัญ:Mautaut Red Banana.
ชื่อวิทยาศาสตร์:Musa (AAA group) "Kluai Kung Khieo"
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:

ลักษณะทั่วไป
ต้น  ลำต้นสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 - 22 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวอมชมพู ด้านในเหลืองอมเขียว
ใบ ก้านใบสีเขียว ขอบก้านใบสีชมพู ร่องใบเปิด
ดอก ปลีรูปไข่สีแดงอมม่วง ปลายแหลม กาบปลีเปิดจะม้วนงอขึ้น
ผล เครือหนึ่งมี 5 - 6 หวี หวีหนึ่ง 12 - 14 ผล ผลไม่มีเหลี่ยมค่อนข้างกลม เปลือกบางคล้ายกล้วยหอมแต่ปลายผลมนผลยาว 12 - 14 เซนติมตร กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ผลมีสีเหลืองรสหวาน กลิ่นหอมฉุน

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ผลใช้รับประทานสด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ชุมชนท่าชะมวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทั่วไป
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): http://www.doae.go.th/library/html/detail/banana/page55.html
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:4/5/2011 2:26:56 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:644 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด