ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นโสน

ชื่อท้องถิ่น:ต้นโสน
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:Sesbania aculeata
ชื่อวงศ์:LEGUMINOSAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ต้นโสน  เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง   ลำต้นสูงตั้งตรง  เปราะ  มีกิ่งก้านตอน     บนบ้างเล็กน้อย  ใบเล็กเป็นฝอย  คล้ายใบมะขามไทยหรือใบกระถิน                 มีฝักยาวคล้ายฝักถั่วเขียว  แต่ยาวกว่าฝักถั่วเขียว  ลำต้นสูงประมาณ      2-3  เมตร  มีดอกสีเหลืองๆ  ดอกเล็กมีลักษณะคล้ายดอกแคหรือดอกถั่ว                ต้นโสนนี้เป็นไม้ไม่มีแก่น  มีตัวหนอนเจาะกินในลำต้นอยู่  พอต้นตายแล้ว   ลองเอาต้นมาผ่าออกดู  จะพบตัวหนอนสีขาว   ลำต้นอวบอ้วนสะอาด                ตัวหนอนนี้เราเรียกว่าด้วงโสน
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:เพาะด้วยเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ต้นโสนนี้เราใช้ดอกรับประทานเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานเช่น  เราเอามา   ทำขนมเรียกว่า  ขนมดอกโสน  หรือเอาดอกมาจิ้มน้ำพริกก็ได้  ตัวหนอนที่เกิดจากต้นโสน
แหล่งที่พบ:ป่าเทือกเขาเเก้ว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ต้นโสนนี้เป็นไม้อยู่ในตระกูลปาปิโอนีอี  มีปลูกตามพื้นที่ลุ่มและ   เรือกสวนไร่นา  เป็นไม้ที่ขึ้นง่าย  ไม่ต้องทำนุบำรุงมากมายหรือ   เกือบจะเรียกว่าไม่ต้องทำนุบำรุงเลย  ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด   
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตามฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): http://scratchpad.wikia.com
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:3/24/2011 1:23:53 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1549 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด