ทรัพยากรชีวภาพพืช

ขี้กา

ชื่อท้องถิ่น:ขี้กา
ชื่อสามัญ:Cloth of Gold, Hedge Flower.
ชื่อวิทยาศาสตร์:Trichosanthes cordata Roxb
ชื่อวงศ์: VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ล้มลุก
ลักษณะพืช:ไม้เถาล้มลุก ยาวได้กว่า 20 ม. ส่วนมากมีดอกแยกเพศต่างต้น ลำต้นเกลี้ยง มือจับแยก 2-5 แขนง ใบประดับนอก (probract) รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 0.8-1.5 ซม. ใบเดียว เรียงสลับ มี 3-5 แฉก รูปใบกลมๆ ยาว 8-20 ซม. ปลายใบหรือปลายแฉกแหลม โคนใบรูปหัวใจ แฉกลึก แผ่นใบสากด้านบน มีต่อมกระจายหรือหนาแน่นตามง่ามเส้นแขนงใบใกล้โคน เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว 2.5-10 ซม. ช่อดอกเพศผู้ยาว 10-30 ซม. ก้านช่อยาว 7-14 ซม. มี 5-20 ดอกในแต่ละช่อ ใบประดับรูปไข่กลับ ยาว 1.5-2.5 ซม. มีต่อมกระจายใกล้เส้นกลางกลีบ ก้านดอกยาว 0.2-1 ซม. ฐานรองดอกเป็นหลอด ยาว 3-5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยว ยาว 1-1.5 ซม ขอบแฉกเป็นพูตื้นๆ ใกล้โคน กลีบดอกสีขาวยาวประมาณ 2 ซม. ปลายมีแฉกแบบเส้นด้าย ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ติดใต้ปากหลอดกลีบดอก ก้านเกสรสั้นๆ อับเรณูชิดกัน ยาว 6-8 มม. จานฐานดอกเป็นพูรูปแถบ 3 แถบ ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ออกเดี่ยวๆ ก้านดอกยาว 0.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมขนาด เล็กและเรียวแคบกว่าในดอกเพศผู้ ยาวได้ประมาณ 1 ซม. ฐานรองดอกยาว 2.5-6 ซม. รังไข่รูปรี ยาวประมาณ 8 มม. เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรแยกเป็น 3-5 แฉก ผลแบผลมีเนื้อหลายเมล็ด กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 ซม. สุกสีแดง ผนังผลหนา ก้านผลยาว 1-3 ซม. เมล็ดจำนวนมาก แบน รูปรีหรือรูปขอบขนาน สีน้ำตาล ยาว 0.8-1 ซม.

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:เถาปรุงเป็นยาบำรุงน้ำดี
แหล่งที่พบ:ป่าเทือกเขาเเก้ว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตามฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword): www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=30987, -, แคช
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:3/24/2011 12:33:35 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:686 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด