ทรัพยากรชีวภาพพืช

มะม่วง

ชื่อท้องถิ่น:มะม่วง
ชื่อสามัญ:มะม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:เป็นไม้ยืนต้น ทรงพุ่มขนาดใหญ่ มีใบยาวเรียวสีเขียว ผลทรงรียาว แตกต่างตามชนิดของสายพันธุ์
ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด และการตอนกิ่ง
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ผลรับประทานเป็นของหวาน ทำขนม ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
แหล่งที่พบ:บ้านหนองอุโลก
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ชุมพล มณีเนตร
วันที่บันทึกข้อมูล:2/2/2011 3:17:44 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:2/10/2011 9:03:26 AM
จำนวน view:1478 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด