ทรัพยากรชีวภาพพืช

จิกเขา

ชื่อท้องถิ่น:จิกเขา
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:Barringtonia fusifomis King
ชื่อวงศ์:BARRINGTONIACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

ซึ่งเป็นไม้พุ่มอยู่ในวงศ์ Asclepiadaceae ออกดอกเป็นช่อกลีบดอกสีม่วงหรือขาว ระยางรูปมงกุฎ นำมาใช้ร้อยพวงมาลัย ต้นรักหรือต้นไม้ในวงศ์มะม่วงมีอยู่ ๒ สกุล ที่ใช้เจาะเก็บยางรัก คือ สกุล Rhus และสกุลไม้รักใหญ่ (Melanorrhoea) ต้นรักในสกุลไม้รักใหญ่ มีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิด คือ ต้นรักใหญ่ (Melanorrhoea ustata) รักน้ำเกลี้ยง (Melanorrhoea laccifera) รักเขา (Melanorrhoea pilosa) และรัก (Melanorrhoea glabra)

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:การขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำกิ่ง
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:อาศัยร่มเงา ปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้รับประทานกันทั่วๆไป
แหล่งที่พบ:ทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ดอกจิกทั้งหมดนี้  จะบานหลังพระอาทิตย์ตก พอรุ่งเช้า  ก็ร่วง  รักดอกจิก  หรือ ดอกกระโดน  ก็ต้องรอดู
ตกค่ำ  ต้องนั่งเฝ้ากันใต้ต้น  ถ้าตื่นสายนะ  อดดูของสวยงาม
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ตลอดปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/J3550542/J3550542.html
คำช่วยค้นหา(keyword): ต้นจิก
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:1/19/2011 1:08:35 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:3410 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด