ทรัพยากรชีวภาพพืช

โกทา,คนทา

ชื่อท้องถิ่น:โกทา,คนทา
ชื่อสามัญ:หนามคนทา
ชื่อวิทยาศาสตร์:Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
ชื่อวงศ์:SIMAROUBACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:

 
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-  กิ่งหรือรากมาทุบเป็นฝอยให้ละเอียดเป็นฝอยคล้ายพู่กัน นำมาแปรงฟันทำให้ฟันทนเหงือกแข็งแรง
-  รากโกทามีรสขมที่เปลือกราก
-  หมอยาอีสานเอาเปลือกรากมาต้มดื่มแก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ร้อนใน แก้ไข้ กระหายน้ำ
-  ไม้ก้านห้า คือ ไม้สำหรับร้อยไพรห้า ลำต้นโกทา ตรง แข็งแรง มอดไม่เจาะ และมีหนามตะปุ่มตะป่ำ ถากหนามออกบ้างเมื่อเอาไพร
    ห้ามาร้อยใส่จะไม่หลุดไหลลื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเมื่อต้องการทำไพรห้าสำหรับมุงหลังคาบ้าน หรือเถียงนา (ขนำน้อยกลางนา)
    ปัจจุบันนิยมใช้ไม้ไผ่แทน เนื่องจากหาง่ายกว่า แต่ทนทานไม่เท่าไม้โกทา
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ฉันท์ฐิตา ธีระวรรณ
วันที่บันทึกข้อมูล:1/11/2011 9:46:26 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1100 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด