ทรัพยากรชีวภาพพืช

ผักไผ่น้ำ

ชื่อท้องถิ่น:ผักไผ่น้ำ
ชื่อสามัญ:ผักไผ่น้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์:Polygonum tomentosum
ชื่อวงศ์: POLYGONACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:หญ้า
ลักษณะพืช:เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู ลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดินเห็นข้อปล้องชัดเจน มีรากออกตามข้อ
 กิ่งตั้งตรงขึ้นไป สูงประมาณ 1 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบค่อนข้างกว้างเป็นรูปหอก
ปลายแหลม เป็นขนทั้ง 2 ด้าน ก้านใบสั้นและกาบใบเป็นแผ่นบางหุ้มรอบลำต้น ทำให้บริเวณ
ข้อโป่งพองออก ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงที่ปลายยอดหรือซอกโคนกิ่ง ดอกมีสีขาวเกสรตัวผู้มีสี
ชมพู ติดเมล็ดได้ดี
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ต้นใหม่ออกตามเหง้า
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ชุมชนตำบลปางสวรรค์
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:เมฤดี คำธรรม
วันที่บันทึกข้อมูล:1/8/2011 3:49:43 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:9/20/2011 10:42:11 AM
จำนวน view:1246 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด