ทรัพยากรชีวภาพพืช

ขมิ้นต้น

ชื่อท้องถิ่น:ขมิ้นต้น
ชื่อสามัญ:ขมิ้นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์:Mahoniasiamensis Takeda
ชื่อวงศ์:BERBERIDACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้พุ่ม
ลักษณะพืช:

      ลักษณะ  :  เป็นไม้พุ่ม หรือต้น ขนาดเล็ก สูง 2 - 5 ม. เปลือกนอก สีน้ำตาลเป็นค็อกหนา แตกป็นร่องลึก เปลือกในสีเหลือง เรือนยอด เป็นกลุ่มใบดกหนา เฉพาะส่วนยอดไม่เป็นระเบียบ

        

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้หัว/เหง้า/หน่อ
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:ส่วนที่นำมาใช้ :   ราก และเหง้่า      

          สรรพคุณ  :   รากและเหง้า ช่วยเจริญอาหาร

แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ฉันท์ฐิตา ธีระวรรณ
วันที่บันทึกข้อมูล:1/7/2011 2:00:14 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/7/2011 2:01:43 PM
จำนวน view:1672 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด