ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นแดง

ชื่อท้องถิ่น:ต้นแดง
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:Xylia xylocarpa Taub
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:เนื้อไม้แข็ง  ใช้ทำเสา ทำฟืน เผาถ่าน เมล็ดอ่อน

                               กินดิบรสมัน เมล็ดแก่คั่วให้สุกกินมีรสหอมมัน

ปริมาณที่พบ:น้อย
การขยายพันธุ์:-
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้งของประเทศไทย
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ผลัดใบหมดทั้งต้น ค่อยออกดอก เดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://school.obec.go.th/huakhuann/prusa.htm
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:จุฑามาศ ศรีสุข
วันที่บันทึกข้อมูล:12/16/2010 4:14:09 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/16/2010 4:14:30 PM
จำนวน view:2948 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด