ทรัพยากรชีวภาพพืช

ส้มควาย

ชื่อท้องถิ่น:ส้มควาย
ชื่อสามัญ:ส้มแขก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Garcinia atroviridis Griff. Ex T. Anderson
ชื่อวงศ์:GUTTIFERAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:
   
การปลูก
      
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดโดยเมล็ดที่ใช้ต้องมีลักษณะสมบูรณ์  ทำการเพาะเมล็ดส้มแขกในถุงดำก่อน เมื่อต้นกล้าอายุ 3-4 เดือน จึงทำการย้ายปลูก
    

การเก็บเกี่ยว
      
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 7-8 ปี โดยผลจะออกในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
     
นำผลส้มแขกมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ และตากแดดจัด ๆ ประมาณ 3 วัน ให้แห้งสนิท เก็บไว้ในภาชนะที่กันความชื้นอัตราส่วนการทำแห้งคือ ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง = 4:1
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
ผลสด
ใช้แกงส้มหรืออาจนำมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ
 ตากแดดให้แห้งใช้ปรุงอาหารเช่น ต้มเนื้อ
ต้มปลา แกงส้ม ทำน้ำยาขนมจีน  ใบ ใช้ต้มกับเนื้อหรือผักน้ำพริกเช่นเดียวกับชะมวง
 
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword): ส้มแขก, ส้มควาย
ผู้บันทึกข้อมูล:วันลี ชื่นเกาะสมุย
วันที่บันทึกข้อมูล:12/13/2010 3:53:56 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/13/2010 4:11:32 PM
จำนวน view:2008 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด