ทรัพยากรชีวภาพพืช

ขว้าว, เขว้า, คว่าว (กลาง,เหนือ); กระทุ่มขว้าว (ตาก); กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี) กาว (เลย); ขาว (อุบลราชธานี, อุดรธานี); ตองแดงเหลือง, ตะเพียนทอง (ลำปาง);ตุ้มกว้าว (เหนือ); ตองเหลือง, ตานถวาย, ตุ้มควาย (เชียงใหม่); ตุ้มก้านแดง, เฝ้า (เพชรบูรณ์); ล่องเลาะ (นครราชสีมา); วาว (สุราษฎร์ธานี)

ชื่อท้องถิ่น:ขว้าว, เขว้า, คว่าว (กลาง,เหนือ); กระทุ่มขว้าว (ตาก); กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี) กาว (เลย); ขาว (อุบลราชธานี, อุดรธานี); ตองแดงเหลือง, ตะเพียนทอง (ลำปาง);ตุ้มกว้าว (เหนือ); ตองเหลือง, ตานถวาย, ตุ้มควาย (เชียงใหม่); ตุ้มก้านแดง, เฝ้า (เพชรบูรณ์); ล่องเลาะ (นครราชสีมา); วาว (สุราษฎร์ธานี)
ชื่อสามัญ:Haldu
ชื่อวิทยาศาสตร์:Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
ชื่อวงศ์:RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:
ลักษณะ
ต้น : ไม้ผลัดใบสูง 25 - 30 เมตร ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกเรียบหนา สีเขียวอ่อนปนเทา
ใบ :ป้อม รูปหัวใจขนาด 8 - 9, 16 - 17 เซนติเมตรเนื้อใบบางหลังใบมีขนสาก ๆสีเข้มกว่าท้องใบ
ดอก :เป็นช่อกลมสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกเดี่ยว ๆหรือเป็นกระจุกโคนกลีบรอบดอกติดเป็นดอก ปลายแยกเป็น 3 แฉก โคนกลีบอกติดกันรูปกรวย
ผล : กลม   
  เมล็ด :  มักใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:ขึ้นตามป่าผลัดใบ  เพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ป่าผลัดใบ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ประโยชน์
ข้อมูลจากเอกสาร :
เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้น เครื่องตกแต่งบ้าน ลังใส่ของ เครื่องกลึงเครื่องแกะสลัก
ข้อมูลจากภูมิปัญญาไทย :
นำมาทำเครื่องแกละสลัก เช่น รูปนก กวาง นำมาตกแต่งบ้าน เช่นทำเป็นโต๊ะ
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:ตำบลหนองไฮ
คำช่วยค้นหา(keyword): ขว้าว
ผู้บันทึกข้อมูล:พิศมัย พรมรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล:12/8/2010 4:58:38 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2381 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด