ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นแดง

ชื่อท้องถิ่น:ต้นแดง
ชื่อสามัญ:Iron Wood
ชื่อวิทยาศาสตร์:Xylia sylocarpa Var. kerrii (Craib & Hutch.) I. Nielsen
ชื่อวงศ์:LEGUMINOSAE
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:เป็นไม้ยืนต้น สูง 15–30 เมตร กิ่งก้านและยอดอ่อนมีขนละเอียดสีเหลือง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ประกอบด้วย 2 ช่อ ใบแตกออกเป็น 2 ง่าม ใบย่อย 4–5 คู่รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ออกดอกเป็นช่อทรงกลมคล้ายดอกกระถิน ที่ปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล เป็นฝักรูปไต แบน แข็ง
ปริมาณที่พบ:มาก
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:เขตภาคอิสาน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.panmai.com/PvTree/tr_17.shtml
คำช่วยค้นหา(keyword): ไม้แดง
ผู้บันทึกข้อมูล:เอนก ภูนาเพชร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/19/2010 9:07:56 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/6/2012 10:39:39 AM
จำนวน view:6602 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด