ทรัพยากรชีวภาพพืช

บักแงว

ชื่อท้องถิ่น:บักแงว
ชื่อสามัญ:คอแลน
ชื่อวิทยาศาสตร์:'Nephelium hypoleucum' Kurz
ชื่อวงศ์:Sapindaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:

คอแลนเป็นผลไม้ประเภทผลเดี่ยว มีเปลือกสีแดง อยู่ในวงศ์ Sapindaceae (วงศ์เดียวกับลิ้นจี่ ลำไย เงาะ รวมทั้งมามอนซิลโล ด้วย) เป็นผลไม้เมืองร้อน เปลือกภายนอกมีลักษณะคล้ายกับลิ้นจี่แต่เนื้อข้างในคล้ายเงาะมีรสเปรี้ยว เมล็ดไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีพิษ

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:นำเมล็ดที่ได้มาเพาะใส่ถุงหรือเทลงในดินที่เตรียมไว้เพาะ
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:

ผลใช้รับประทานแทนยาระบายได้

แหล่งที่พบ:ป่า
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูฝน
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://th.wikipedia.org
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:จุฑามาศ ศรีสุข
วันที่บันทึกข้อมูล:10/4/2010 1:26:43 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:4271 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด