ทรัพยากรชีวภาพพืช

เครือหมาน้อย

ชื่อท้องถิ่น:เครือหมาน้อย
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้เลื้อย
ลักษณะพืช:
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้กิ่ง/ลำต้น
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.oknation.net
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:จุฑามาศ ศรีสุข
วันที่บันทึกข้อมูล:10/4/2010 1:05:53 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:10/15/2010 3:44:22 PM
จำนวน view:2152 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด