ทรัพยากรชีวภาพพืช

ต้นพีช (ท้อ)

ชื่อท้องถิ่น:ต้นพีช (ท้อ)
ชื่อสามัญ:พีช
ชื่อวิทยาศาสตร์:Prunus persica
ชื่อวงศ์:Rosaceae
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น
ลักษณะพืช:ใบ เป็น lanceolate , 7-16 ซม. ยาว (3-6 in), 2-3 ซม. กว้าง pinnately ทำให้มีลายเส้น The flowers are produced in early spring before the leaves; they are solitary or paired, 2.5–3 cm diameter, pink, with five petals. ดอกไม้ ผลิตในต้นฤดูใบไม้ผลิก่อนที่ใบพวกเขาเป็นเดี่ยวหรือคู่, ขนาด 2.5-3 ซม. สีชมพูมีห้ากลีบ The fruit has yellow or whitish flesh, a delicate aroma, and a skin that is either velvety ( peaches ) or smooth ( nectarines ) in different cultivars . ผลไม้ ได้หรือขาวเนื้อสีเหลืองกลิ่นหอมละเอียดอ่อนและผิวที่แตกต่างกันที่ทั้งนุ่ม (พีช) หรือเรียบ (nectarines) ใน สายพันธุ์ The flesh is very delicate and easily bruised in some cultivars, but is fairly firm in some commercial varieties, especially when green. เนื้อละเอียดอ่อนมากและช้ำได้ง่ายในบางพันธุ์ แต่ บริษัท ธรรมในการค้าบางพันธุ์โดยเฉพาะเมื่อสีเขียว The single, large seed is red-brown, oval shaped, approximately 1.3–2 cm long, and is surrounded by a wood-like husk. เดียวเมล็ดขนาดใหญ่สีแดงสีน้ำตาลรูปไข่รูปประมาณ 1.3-2 ซม. และล้อมรอบด้วยเปลือกไม้เช่น Peaches, along with cherries , plums and apricots , are stone fruits ( drupes ). พีชพร้อมกับ เชอร์รี่ , พลัม และ แอปริค็อต มีผลไม้หิน ( drupes )
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์:ใช้เมล็ด
อธิบายวิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์:-
การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:บุษบา แซ่ลี
วันที่บันทึกข้อมูล:9/3/2010 2:56:38 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2009 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด