ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

เขียดตะปาด

ชื่อท้องถิ่น:เขียดตะปาด
ชื่อสามัญ:ปาดบ้าน, เขียดตะปาด
ชื่อวิทยาศาสตร์:leucomystax
ชื่อวงศ์: Rhacophoraidae
ประเภทสัตว์:สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ลักษณะสัตว์:

ลักษณะเหมือนกับเขียดทั่วไปแต่จะตัวแบนกว่าเขียดทั่วไปและมีเมือกตามตัว

ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ป่าชุมชนเขาวง ต.วังตะเฆ่ (บริเวณที่มีความชื่นมากๆ)
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:การสำรวจ
คำช่วยค้นหา(keyword): เขียดตะปาด
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 1:40:15 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/2/2010 2:56:30 PM
จำนวน view:2510 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด