ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นระบบสำหรับการรวบรวมข้อมูล
ทรัพยาการชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชนมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ 4/20/2010 12:28:53 PM

(อ่านรายละเอียด)

หัวข้อข่าวอื่นๆ:
สพภ. จัดงานแถลงข่าว “เปิดระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ” 3 มีนาคม 2553
วันที่บันทึก: 2/24/2010 10:11:24 AM
สามารถ บันทึกข้อมูลในระบบได้แล้วครับ
วันที่บันทึก: 2/22/2010 11:31:59 AM
“อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์” กับภารกิจ พลิกขุมทรัพย์ท้องถิ่นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
วันที่บันทึก: 2/10/2010 2:11:15 PM
แสดงทั้งหมด...