BEDO เข้าร่วมวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ข่าวและกิจกรรม

20 สิงหาคม 2561

213

BEDO เข้าร่วมวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นางชัชชญา บุณย์ศิริ ผอ.กลุ่มกิจการอำนวยการ ,นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี ผอ.กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และงานเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทย ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)