ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

ข่าวและกิจกรรม

10 สิงหาคม 2561

355

ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561


รายละเอียดคลิก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)