ไก่พื้นเมืองของไทย

สาระน่ารู้

9 สิงหาคม 2561

477

ไก่พื้นเมืองของไทย

ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบ่งออก เป็น 2 ประเภท

- การเลี้ยงเพื่อการนันทนาการ (ไก่ขนไก่สวยงาม)

- การเลี้ยงไก่ไว้เพื่อเป็นอาชีพ


การสำรวจข้อมูลความหลากหลายของไก่พื้นเมืองในไทย ใน 3 จังหวัดดังนี้

พิษณุโลก นครพนม และสุพรรณบุรี พบ 4 สายพันธ์ ได้แก่ ไก่เหลือง ไก่ประดู่ ไก่เทา และไก่เขียว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)