สายพันธุ์ไผ่พื้นบ้านของไทย

สาระน่ารู้

6 สิงหาคม 2561

1259

สายพันธุ์ไผ่พื้นบ้านของไทย

สายพันธุ์ไผ่พื้นบ้านของไทย

-ไผ่รวก

-ไผ่สีสุก

-ไผ่คาย

-ไผ่เหลือง

-ไผ่ตง


คุณสมบัติของไม้ไผ่

- การโค้งงอ ขึ้นอยู่กับชนิดไม้ไผ่ ขนาดลำไผ่หรือไม้ที่ถูกผ่าแบ่งให้มีความหนาและบางแตกต่างกัน

-การยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการโค้งงอ และการทนต่อแรงกดบนเนื้อไม้

- ทนต่อแรงกด ทนทางต่อแรงกด แรงบีบ และแรงอัดต่างๆ  ซึ่งมีผลต่อการรับน้ำหนักของวัตถุ


การนำไผ่มาใช้ประโยชน์

- ผนังบ้านสานไม้ไผ่

- เครื่องมือจับสัตว์น้ำ

- เครื่องดนตรี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)