เกร็ดเห็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

3 สิงหาคม 2561

449

เกร็ดเห็ดน่ารู้

เกร็ดเห็ดน่ารู้


เห็ดเพาะในถุงพลาสติก

- เห็ดยานางิ

- เห็นขอบขาว

- เห็ดนางฟ้า

- เห็ดหอม

- เห็ดหูหนูเผือก

- เห็ดหลินจือ

- เห็ดแครง

- เห็ดนางนวล


 เห็ดเพาะบนวัสดุหมัก

- เห็ดฟาง

- เห็ดกระดุม


 ความสำคัญของเห็ด (เห็ดจัดเป็นราขนาดใหญ่)


  • เห็ดก่อให้เกิดโรคพืชและโรคแมลงหรือ เห็ดพาราไซต์ คือ เห็ดที่ขึ้นบนพืชและแมลงที่มีชีวิตก่อให้เกิดปัญหา การเจริญเติบโต จนถึงขั้นไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ เช่น ราแมลง และเห็ดหลินจือ เป็นต้น


  • เห็ดกินซากสิ่งมีชีวิตหรือเห็ดแซบโพรโฟต์ คือ เห็ดที่ขึ้นอยู่บนเศษซากทั้งพืชและสัตว์ มูลสัตว์กินพืช เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ เช่น เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดขอบขาว เห็ดขี้ควาย เป็นต้น


  • เห็ดพึ่งพาอาศัยกับพืช หรือเห็ดเอคโตมายคอร์ไรชา คือ เห็ดที่ขึ้นร่วมกับรากของพืชที่มีชีวิต ช่วยให้พืช เติบโตได้ดี เร็ว และแข็งแรงมากขึ้น เช่น เห็ดเผาะ เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดระโงก


  • เห็ดพึ่งพาอาศัยกับปลวกหรือ เห็ดเทอไมท์แอสโซซิเอด คือ ปลวกทำสวนเห็ด โดยเห็ดจะเจริญใน รังปลวกแบบพึ่งพาอาศัยกัน ปลวกกินเส้นใยเห็ดอยู่ภายในรังเป็นอาหาร ส่วนเห็ดจะกินซากไม้ที่ผ่านจากการย่อยและขับถ่ายจากปลวกเห็ด เจริญผ่านรังปลวกขึ้นมาเหนือพื้นดินให้เราได้เห็น เช่น เห็ดปลวก เห็ดโคน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)