ข่าวและกิจกรรม

31 พฤษภาคม 2561

150

Bedo ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมในการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการตลาดสินค้า E-Commerce ชุมชนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดย  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานเปิดตัวความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ Bedo ได้นำสินค้าทรัพยากรชีวภาพจากชุมชนต่างๆ เข้าสู่ช่องทางการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งทางไปรษณีย์ มีความพร้อมในการในการกระจายสินค้าชุมชนได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับได้ภายใน 1 – 2 วัน และมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงกับสินค้าชุมชนในร้านค้าปลีกหรือ POS ให้ได้ 5,000 จุดในสิ้นปีนี้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)