ข่าวและกิจกรรม

12 เมษายน 2561

237

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,พนักงาน สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 18 ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)