สาระน่ารู้

5 เมษายน 2561

331

"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความความหลากหลายทางชีวภาพ"

ในบทละครมีการนำเสนอหลายตอน ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การทำแป้งร่ำด้วยชะมดเช็ด การปั่นนุ่นยัดไส้หมอน การใช้สมุนไพรเป็นยา การย้อมสีผ้าโดยใช้เปลือกไม้ ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำมาต่อยอด และพัฒนาทำให้เกิดรายได้ต่อชุมชมได้ด้วย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)