ข่าวและกิจกรรม

4 เมษายน 2561

225

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,เจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกรมควบคุมมลพิษครบรอบ 26 ปี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)