ข่าวและกิจกรรม

25 มีนาคม 2561

203

BEDO ร่วมงาน "วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี"

นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายล้อมเดช พวงสมบัติ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)