BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส.ฯ ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น

ข่าวและกิจกรรม

1 มีนาคม 2562

119

BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส.ฯ ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 3 โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ภายในงานนอกจากจะมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ตั้งจุดบริการ "คลินิก ทส." ให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนั้น มีการมอบโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด รวมทั้งจัดนิทรรศการจำลองโมเดลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่างๆ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน พร้อมทั้งมีการรับคำขอสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำและแจกน้ำดื่มสมุนไพรภายในบูทนิทรรศการอีกด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.05 น. จำนวน 1,263 ท่าน รวม 2 วัน จำนวน 3,325 ท่าน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)