BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวและกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2562

240

BEDO ร่วมจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า" เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้บริหารระดับสูงภายใต้สังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน มอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานอาทิตย์ มอบเมล็ด และกล้าไม้ไผ่พันธุ์ดี เช่น ยางนา-ประดู่ป่า-มะฮอกกานีใบใหญ่-มะค่าโมง-มะข้ามป้อม-ขี้เหล็ก-หว้า-สะเดา-ราชพฤกษ์-ตะเคียนทอง เป็นต้น 


สำหรับการจัดงานมหกรรมป่าไม้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

   • ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น  

   • ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)