คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ข่าวและกิจกรรม

6 กุมภาพันธ์ 2562

126

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

"คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562" 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)