สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 8/2561

ข่าวและกิจกรรม

30 มกราคม 2562

138

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการได้มีการประชุมและมีผลสรุปตามเอกสารแนบ นำรายงานโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)