BEDO ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งที 1

ข่าวและกิจกรรม

25 มกราคม 2562

169

BEDO ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งที 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งทีี่ 1 โดยมีนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และเจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมกับสมาชิกบ้านศรีเจริญและโคกหนองแห้ว อำเภอภูหลวง จัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน ณ ขุนเลย ครั้งทีี่ 1 เพื่อชักชวนทุกคนมาสัมผัสวิถีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติทั้งอาหารการกินที่ใช้ผักและสมุนไพรพื้นถิ่น วิถีการทำผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม และย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ โดยกลุ่มปลูกฝ้ายทอผ้าขุนเลย เป็นเครื่อข่ายกับโฟล์คชาร์มที่กำลังเติบโตและเป็นกลุ่มแม่บ้านรุ่นที่สืบทอดจากผู้เฒ่า (30ปลาย ~ 60 ขวบ) แม่ๆปลูกฝ้ายและทำหน้าที่ย้อมผ้าทอผ้า โดยให้ผู้เฒ่าในชุมชนเข็นฝ้ายเป็นเส้นเพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ไม่ใช้แรงแต่ใช้ความเชี่ยวชาญและเวลา กลุ่มขุนเลยจะต่างจากกลุ่มทอผ้าลำน้ำฮวย สมาชิกหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้เฒ่า การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มจึงสำคัญมาก ความเก๋าจากกลุ่มลำน้ำฮวย และความสดใหม่ในการทดลองการทอและการย้อมสีจากวัตถุดิบต่างๆของขุนเลย ภายในงานได้เห็นการเชื่อมโยงของเครือข่ายเกษตรกรวิถีธรรมชาติและอินทรีย์ที่ทางองค์กรพัฒนาต่างๆได้สร้างสมใว้เป็นสิบๆปี (เช่น มูลนิธิเลยฯ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สกว. ฯลฯ) สพภ. เป็นส่วนหนึ่งในการให้เครือข่ายได้มาพบปะหารือกันอีก เชื่อมโยงด้วย "วิถีฝ้าย" ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การปลูก ย้อมสียังไง ควบเส้นแบบไหน ตรวจผ้าทอยังไงก่อนตัด แลกเปลี่ยนวัตถุดิบ เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)