BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม

18 มกราคม 2562

134

BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นสมุทรสงคราม”  ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ มีความเข้าใจในเรื่องการวางแผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวทางการตลาดสมัยใหม่ สร้างยอดขายและบริหารธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาหลักสูตรมาจากความต้องการ

ของผู้ประกอบการในชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการที่เสนอมาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคทางธุรกิจ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


วันที่ 15 มกราคม 2562 Digital Content Marketing การสร้าง Content สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และการวางแผนธุรกิจให้ยั่งยืน

• ภาพรวมการตลาดออนไลน์และข้อมูลที่สำคัญ

• Business Model & Online Marketing Tools

• Online Marketing Funnel การทำธุรกิจออนไลน์ที่จำเป็นต้องรู้

• กรณีศึกษาจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

• Content Marketing Plan & Strategy

• Workshop : วางแผนทำ Content

โดย คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์


•การวางแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อการวางแผนธุรกิจ 

โดย คุณอาภาพรรณ ชนานิยมวันที่ 16 มกราคม 2562  เทคนิคการเพิ่มยอดขายทั้งการออกแบบภายนอกและบริหารจัดการภายใน

•  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ยอดขายปัง

โดย คุณนลินี ทองแท้

• การบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดเล็ก - ไม่ต้องเพิ่มยอดขาย บริหารอย่างไรให้ได้กำไรเพิ่ม

• การออกแบบ Business Model

โดย คุณกัญญา สุทธมนัสวงษ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)