BEDO ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวและกิจกรรม

15 มกราคม 2562

136

BEDO ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดยกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพภ.จัดกิจกรรม โดยภายในบูธมีกิจกรรมแมลง 3D ,ระบายสีทำพวงกุญแจ ,ต่อ Jigsaw วงจรชีวิตแมลง เป็นต้น ในการนี้นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรมและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ ณ ลานหน้าตึกสันติไมตรี ธรรมเนียบรัฐบาล