ข่าวและกิจกรรม

12 ตุลาคม 2561

169

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้แก่ สพภ.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบโยบาย แก่คณะกรรมการบริหารสพภ. และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ประชาชน มีความสุข มีกิน มีใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ มีแผนงานสำคัญในปี 2562 ได้แก่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy) การดำเนินงานด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (National BioBank) และธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biodiversity Bank หรือ Community BioBank) ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้ทีค่า ทั้งนี้ ให้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก


ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหาร สพภ. พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ,นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมปีติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐศาสนภักดี ชั้น 9 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ