ข่าวและกิจกรรม

12 ตุลาคม 2561

163

BEDO ร่วมงานสัมมนาจัดโดย National Institute of Genetics ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO และนางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน เจ้าหน้าที่ BEDO ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง Access and Benefit Sharing in Thailand and Case Studies of BEDO ในงานสัมมนาจัดโดย National Institute of Genetics เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)