สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532580228_3587_M.png
"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

โครงการ "คนไทยไม่โกง" โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมกันป้องก...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524560382_9698_M.png
การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.05-14.55 น. ในรายการสัมคมเกษตร ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะ- แนวคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนเกิดจากอะไร มีวิธีการดำเนินการอย่าง...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524479378_2147_M.png
เจาะลึก "ป่าครอบครัว" กับ นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรายการสังคมเกษตร เวลา 14.05-14.88 น. ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บอกเล่าเรื่องราว "ป่าครอบครั...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524214045_7884_M.png
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างไร...

ออกอากาศวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรายการสังคมเกษตร เวลา 14.05-14.88 น. ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะนายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานด้าน...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522919240_4953_M.png
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความความหลากหลายทางชีวภาพ"

ในบทละครมีการนำเสนอหลายตอน ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การทำแป้งร่ำด้วยชะมดเช็ด การปั่นนุ่นยัดไส้หมอน การใช้สมุนไพรเป็นยา การย้อมสีผ้าโดยใช้เปลือกไม้ ซึ่งความรู้เหล่านี้ส...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522730839_3650_M.png
พูดคุยเรื่อง "ไผ่" กับ คุณถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ของ BEDO...

ก่อนมาเป็นยุทธศาสตร์ไผ่ BEDO ได้ส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เราได้เล็งเห็นว่า "ไผ่" นั้นมีประโยชน์มากมาย จึงได้รวบรวมบุคลากรต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็น และได้รับความร่วมมืออย่างดี จ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522396389_5414_M.png
สัมภาษณ์ ดร.ธนิต ชังถาวร ในโครงการ “ประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561”...

บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ของโครงการประกวดในกลุ่มเยาวชน สนใจ ใส่ใจ เรียนรู้ การใช้ทรัพยากรชีวภาพในบ้านเราอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ปลุกจิตสำนึก รวมพลังเยาวชน มาร่วมส่งผลงานกันนะคะ Facebook : https://www....

อ่านต่อ