สาระน่ารู้

บทความ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537865744_7118_M.png
"Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลและผลงานสำคัญของ สพภ. "Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรู...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537345198_8324_M.png
ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้รับการระบุว่าอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)+ ลักษณะ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537260727_5971_M.png
การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม ได้แก่1. กลุ่มกบลักษณะทรงใบ - เป็นแบบรูปไข่ขอบขนานปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง ฐานใบเป็นแบบกลมมนรูปร่างหนาม -  มีลักษณะโค้งงอลักษณะทรงผล - กระจายอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ กล...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536827579_1161_M.png
อยากเลี้ยงงู...ต้องรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันคนไทยสนใจสัตว์เลี้ยงแปลกๆ (Exotic Pet) มากขึ้น โดยเฉพาะ "งูหลาม" หรือ Burmese Python ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่มีพิษ และค่อนข้างเชื่อง แต่การศึกษาข้อมูลก่อนเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญมาก...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1535007396_1483_M.png
ครั่ง

แมลงครั่ง Laccifer (Kerr,1782) อยู่ในวงศ์ Lacciferidae จัดเป็นแมลงเบียนของต้นไม้ที่ชอบอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเยื่อเปลือกเป็นอาหารโดยใช้ปากดูดที่มีลักษณะเป็นวงดูดกินน้ำเลี้ยง และยาขับยางเหนียวสีเหลื...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533787023_3585_M.png
ไก่พื้นเมืองของไทย

ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบ่งออก เป็น 2 ประเภท- การเลี้ยงเพื่อการนันทนาการ (ไก่ขนไก่สวยงาม)- การเลี้ยงไก่ไว้เพื่อเป็นอาชีพการสำรวจข้อมูลความหลากหลายของไก่พื้นเมืองในไทย ใน 3 จังหวัดดังนี้พิษณุโลก นครพนม...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533538027_6462_M.png
สายพันธุ์ไผ่พื้นบ้านของไทย

สายพันธุ์ไผ่พื้นบ้านของไทย-ไผ่รวก-ไผ่สีสุก-ไผ่คาย-ไผ่เหลือง-ไผ่ตงคุณสมบัติของไม้ไผ่- การโค้งงอ ขึ้นอยู่กับชนิดไม้ไผ่ ขนาดลำไผ่หรือไม้ที่ถูกผ่าแบ่งให้มีความหนาและบางแตกต่างกัน-การยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคุ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533281003_8078_M.png
เกร็ดเห็ดน่ารู้

เกร็ดเห็ดน่ารู้เห็ดเพาะในถุงพลาสติก- เห็ดยานางิ- เห็นขอบขาว- เห็ดนางฟ้า- เห็ดหอม- เห็ดหูหนูเผือก- เห็ดหลินจือ- เห็ดแครง- เห็ดนางนวล เห็ดเพาะบนวัสดุหมัก- เห็ดฟาง- เห็ดกระดุม ความสำคัญของเห็ด ...

อ่านต่อ