ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1550074835_7336_M.jpg
“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน” Game Changer เพื่อการสร้างความั่งคั่งที่มั่นคง เป็นแนวทางเศรษฐกิจที่สร้างบน “จุดแข็งของประเทศ”ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์...

สพภ. ประกาศกรอบความคิดในการใช้“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนหรือCommunity Biodiversity Bank หรือ Community BioBank”เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1550203260_9141_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส.

BEDO เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1549549032_2889_M.jpg
Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ (ชื่องาน Bio Market 2019 ภายใต้แนวคิด สินค้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ทรัพยากรชีวภาพไทยยั...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1549515393_5560_M.jpg
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทร...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1550202928_3990_M.jpg
BEDO เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการสมัครเข้ารับการตรวจมาตรฐาน (GECC)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพภ. ที่รับผิดชอบในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการเตรียมความ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1549423199_9036_M.jpg
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ...

"คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ชุดใหม่ เยี่ยมชมดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562" ...

อ่านต่อ
dist/img/d500x300.jpg
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 8/2561...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการได้มีการประชุมและมีผลสรุปตามเอกสารแนบ นำรายงานโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1548667018_8050_M.jpg
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด...

เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด ...

อ่านต่อ