ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1529397958_2224_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาเราทำคว...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1529397491_9873_M.jpg
BEDO ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการตรวจเยี่ยมงาน ประจำปี 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. ให้การต้อนรับ นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทร...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1528783375_2337_M.png
BEDO จับมือภาคีจังหวัดสกลนคร เปิดตัวโครงการ สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากป่าครอบครัว หวังเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารสํานักงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายความ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1528709062_3934_M.jpg
BEDO ร่วมกิจกรรมป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี หวังสร้างแนวร่วมนักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นำโดย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. และนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกิจกร...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1528173310_8394_M.jpg
BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม...

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์เรียนรู้กา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_05/1527750228_2479_M.jpg
Bedo ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมในการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการตลาดสินค้า E-Commerce ชุมชนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ...

เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_05/1527057092_3549_M.jpg
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติครบรอบ 55 ปี และบริจาคทรัพย์ให้แก...

อ่านต่อ