ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533891021_3680_M.png
ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”...

เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดส่งผลงานภายในวันที่...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533888346_9319_M.jpg
BEDO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 2...

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561  BEDO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศย...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533724681_9981_M.jpg
BEDO ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชีวภาพ/ Bio-Tourism พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน “ท่องเมืองสามน้ำ สองทะเล ชมนกน้ำ สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”...

              เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 BEDO  นำโดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจกา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533613806_1899_M.jpg
BEDO จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on Biodiversity Based Economy Development : Payment for Ecosystem Services)”...

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533282657_5372_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561...

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1533282346_5310_M.jpg
เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล , พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี , พลังของแผ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532500005_3686_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผอ.กลุ่มกิ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532098723_1987_M.jpg
BEDO เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 1...

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561  BEDO จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำ...

อ่านต่อ