ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_05/1557980041_1815_M.jpg
สพภ. ร่วมกับ สวทช. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) พร้อมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_04/1556521034_8309_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2562 เพื่อร...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_04/1554879406_8756_M.jpg
BEDO เข้าร่วม พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลเพรชจรัสแสง...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศย...

อ่านต่อ
dist/img/d500x300.jpg
อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1553153520_4419_M.jpg
สพภ. และ สทอภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จับมือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1553139318_9453_M.jpg
BEDO จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business & Biodiversity Check ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มสพภ. และสพภ. ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. โดยวิทยากรจ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1552969946_4777_M.png
BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"...

BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5" จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม และ 21-24 พฤษภาคม 2562...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1552458888_6988_M.jpg
“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation)

“บันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion on Cooperation) ระหว่างสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) มูลนิธิสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) และ The Global Nature F...

อ่านต่อ