ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1544088659_3172_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1543953134_8000_M.png
5 ธันวาคม วันดินโลก "World Soil Day"

วันดินโลก "World Soil Day" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัต...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1544154187_1569_M.jpg
BEDO เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1543912601_3324_M.png
4 ธันวาคม "วันสิ่งแวดล้อมไทย"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ่งแวดล้...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1544154378_8596_M.jpg
BEDO ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม งานกาชาดประจำปี 2561...

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมต...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1543385968_7196_M.jpg
BEDO เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Bio Economy อนาคตใหม่สู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา “Bio Economy อนาคตใหม่สู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2561 โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542601474_1639_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14...

Sharm El Sheikh, Egypt on 15 Nov 2018: "We (Royal Thai Government) are on the same page of using financial instrument as tool for biodiversity conservation. And it’s time for biodiversity finance beco...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542008593_5529_M.jpg
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561...

ด้วยในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบุปผารามวรวิห...

อ่านต่อ