ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1523470031_1370_M.jpg
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,พนักงาน สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 18 ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 (ทิศตะว...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1523469903_3269_M.jpg
BEDO เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522830886_7481_M.jpg
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. ,เจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกรมควบคุมมลพิษครบรอบ 26 ปี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรม...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522830718_7586_M.jpg
BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522658716_8515_M.png
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1521990799_3271_M.jpg
BEDO ร่วมงาน "วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี"

นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายล้อมเดช พวงสมบัติ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1521797087_7071_M.png
BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิ...

อ่านต่อ