ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_07/1562569450_4766_M.jpg
สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดรา ครั้งที่ 2

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_07/1562220564_9514_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรออมบุญ"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ.พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ.และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562" โดยมีการถวายส...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_07/1562219920_6827_M.jpg
"สพภ. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10"

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 สพภ. มอบหมายให้นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1561700600_7715_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run"

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีนางจุฬารัตน์...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1561699844_3728_M.jpg
BEDO เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)...

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1561350915_4288_M.jpg
BEDO เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”...

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1561098716_7865_M.jpg
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “ผึ้งชันโรง”...

ชันโรง (Stingless bees) เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นแมลงผสมเกสร (Insect pollinators) ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้และระบบนิเวศเกษตร ในด้านการผสมเกสร ช...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1560743757_8293_M.png
BEDO เชิญชวนดาวโหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

BEDO เชิญชวนดาวโหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องสมุดกรีนดิจิทัล Green Digital Libraryศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณ...

อ่านต่อ