ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1539943901_5123_M.jpg
BEDO ขอเชิญร่วมรณรงค์ การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"...

รณรงค์เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย.ยืนยัน การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1539354599_6866_M.jpg
รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้แก่ สพภ....

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบโยบาย แก่คณะกรรมการบริหารสพภ. และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1539351428_1411_M.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 3 ปี...

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1539351140_3393_M.jpg
BEDO ร่วมงานสัมมนาจัดโดย National Institute of Genetics ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO และนางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน เจ้าหน้าที่ BEDO ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง Access and Benefit Sharing in Thailand and Case Studies of BEDO ในงานสัมมนาจัดโดย National Insti...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1538155780_7421_M.jpg
BEDO ประเมินความเป็นไปได้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดน่าน...

เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดน่าน ในการสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน ให้ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1538155500_9924_M.jpg
BEDO ประชุมหารือจัดทำร่างคำขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ณ จังหวัดเลย...

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในเรื่องการขอรับความ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1538018330_3325_M.jpg
การประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง BEDO ได้จัดประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำน...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537773075_1644_M.jpg
BEDO ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมของภาคประชาชน...

BEDO ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมของภาคประชาชน BEDO ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด ...

อ่านต่อ